Σχεδιασμός blog

Σχεδιασμός του διάσημου και γνωστού blog Savoir Vile.

Tools
WordPress, CSS, Adobe Photoshop

Created for
Intercube