Σχεδιασμός λογότυπου & κατασκευή της ενημερωτικής ιστοσελίδας που τρέχει και παρουσιάζει τα δρομικά δρώμενα της χώρας runntrail.

URL
runntrail.gr

Tools
WordPress, CSS, Adobe Photoshop

Created for
  Digital Rev