Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας για το πολιτιστικό παραμύθι “Θέλω να γυρίσω σπίτι μου” του συγγραφέα Πάνου Τούμπου.

URL
thelonagyriso.gr

Tools
WordPress, CSS, Adobe Photoshop