Κατασκευή ιστοσελίδας σεφ

Σχεδιασμός διαφημιστικού έντυπου για την Diane Kochilas.

Size
A5 front/back

Tools
Adobe Illustrator