κατασκευή ιστοσελίδας υπηρεσιών ασφάλειας

Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας της εταιρείας Forbs. Εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας (security), φύλαξης προσώπων και ακινήτων.

URL
www.forbssecurity.gr

Tools
WordPress, CSS, Adobe Photoshop