Σχεδιασμός λογότυπου για τον Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων – ΕΝΔΙΣΥ.

Tools
Adobe Illustrator