Σχεδιασμός διαφημιστικών banner

Α business card design for Big Shoes Store.

Tools
Adobe illustrator