Σχεδιασμός διαφημιστικών banner

Σχεδιασμός διαφημιστικών banner και αυτοκόλλητων για το κατάστημα παπουτσιών Big Shoes.

Tools
Adobe Illustrator